What is G5

دو سال پیش که برای امتحان زبان IELTS می خوندم نرم افزاری رو به نام G5 با زبان #C و بانک اطلاعاتی XML طراحی کردم که تمام کلماتی رو که در هر جا یاد می گرفتم به این برنامه اضافه می کردم. تصمیمم گرفتم این نرم افزار رو در اختیار شما عزیزان قرار دهم.

سعی کنید کلمه هایی رو که یاد می گیرید اضافه کنید و هر روز از خودتون کلمه ها رو بپرسید و در صورت اینکه معنی کلمه رو می دونید به Rank آن اضافه کنید.
کلمه های Rank 1 : هر روز
کلمه های Rank 2: هر 2 روز
کلمه های Rank 3 : هر 4 روز
کلمه های Rank 4: هر 8 روز
کلمه های Rank 5: هر 16 روز

اگر کلمه ای در Rank 5 باشد بدین معنی است که شما این کلمه را 5 بار در طی 1+2+4+8+16 که می شود حدودا 1 ماه 5 بار از خودتون پرسیدن و هر 5 بار بلد بودین.

برای دانلود و یا مشاهده عکس ها از لینک های بالای صفحه استفاده کنید